Whatsapp Facebook X LinkedIn Instagram RSS feed

Verschil tussen grootgroen en fijngroen pijnlijk duidelijk in cao-onderhandelingen

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Jelle Westra, dinsdag 12 december 2023
230 sec


Cao houdt gemoederen bezig

In cao-onderhandelingen zijn de tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers meestal duidelijk, zeker als het gaat om loon. Kort door de bocht gezegd: werknemers willen graag een beetje meer zien op hun loonstrook; werkgevers houden het liefst de hand op de knip. Maar ik neem een andere tegenstelling waar in de huidige marktontwikkelingen en cao-onderhandelingen: die tussen grootgroen en fijngroen.


Over de cao is al voldoende gezegd en geschreven. Toch lijkt het kennispeil over de precieze cao-perikelen laag. Tijdens onze TuinKeur-najaarsworkshops wist slechts een handjevol van de ruim 200 aanwezige hoveniersbedrijven de huidige situatie te benoemen. Een extra reden dus om hier aandacht voor te vragen.
De voorstellen van de bonden CNV en FNV en het tegenvoorstel van Koninklijke VHG namens de werkgeversleden lopen fors uiteen. Het einde van de looptijd van de oude cao, die tot en met 30 juni 2023 geldig was, ligt inmiddels ver achter ons, maar tot op heden hebben we nog geen nieuwe mogen verwelkomen.


LEES OOK

Het gewijzigde voorstel houdt in:

vanaf 1 september 2023: + 3%
vanaf 1 januari 2024: + 3%
vanaf 1 juli 2024: + 2%


De looptijd van de nieuwe cao is 15 maanden, gerekend vanaf het vervallen van de oude cao, dus van 1 juli 2023 t/m 30 september 2024.

Domper voor iedereen
Dat er nog geen akkoord is, is een domper voor iedereen die gewoontegetrouw de cao volgt en naleeft, en dat zijn er aanzienlijk meer dan alleen de VHG-leden. Ondernemers kunnen de komende maanden een rekening verwachten met een naheffing voor onder andere brutolonen, premies en vakantiegeld. En dat in de eerste maanden van het jaar, traditiegetrouw niet de beste maanden.


LEES OOK

Daarnaast, minstens zo belangrijk, is het ook een domper voor werknemers. Zij wachten op overeenstemming, terwijl ze privé worden geconfronteerd met stijgende kosten. En laten we wel wezen - zoals zo mooi verwoord in de film bij het 100-jarig bestaan van de VHG -: ons grootste kapitaal op de balans zijn onze mensen. Het antwoord op de vraag of het voorstel van de werkgevers goed of goed genoeg is, is vooral afhankelijk van aan wie je het vraagt.
De feitelijke situatie met betrekking tot de inflatie en de cao-voorstellen van VHG, Cumela en gemeenten blijken uit deze weergave van de cijfers op jaarbasis.


Uit de tabel blijkt ook wat er de afgelopen jaren in de verschillende cao's is gedaan om de koopkracht te repareren

Jaar Inflatie cao Hoveniers (%) Hoveniers-cao € cao Groen, grond en infrastructuur (%) cao gemeenten (%) Gemeente-cao €
2020 1,3% 1,72% - 1,93% 1,75% -
2021 2,7% 1,67% - 1,25% 1,13% € 1.200 (eenmalig)
2022 10,0% 0,83% € 300 (eenmalig) 2,50% 1,80% € 1.125 (eenmalig)
2023 4,2% 3,75% - 2,50% 2,00% € 240 (per maand m.i.v. januari)


Regelmatig horen en zien we dat personeel overstapt naar een gemeente (en dus de Gemeente-cao). Waarom mensen overstappen? Naast het argument werkdruk hoor je ook steeds vaker de behoorlijke financiële voordelen die werken bij een gemeente opleveren. Behalve het (start)salaris vormen ook de extra's die deze cao biedt een reden om over te stappen.
We gaan nu dieper in op de verschillen tussen fijnhoveniers en grootgroen.


Ontwikkelingen fijnhoveniers

Fijnhoveniers zijn afhankelijk van mensen die breed inzetbaar zijn, zelfstandig kunnen werken en een brede vakgerichte kennis hebben van planten, materialen en machines. Daarnaast vereist het werken in de consumentenmarkt communicatieve vaardigheden. Wij ondersteunen ook bij de werving personeel, en horen regelmatig van werkgevers dat ze met de huidige cao-afspraken hun mensen niet (meer) kunnen boeien en behouden. Zeker als het gaat om potentiële werknemers uit een andere branche, de zij-instromers, worden de verschillen zichtbaar.
Ik vraag mij dus af of de belangen van de twee groepen nog wel hetzelfde zijn. Zijn de werkzaamheden van fijn- en grootgroen inmiddels niet zo verschillend dat de cao-functies en -loonschalen niet meer een-op-een toegepast kunnen worden? Kunnen we nog wel volstaan met één cao? Wordt het misschien tijd dat de eisen die beide sectoren aan werknemers stellen meer gewogen en gewaardeerd worden? Moeten we over op een andere functiewaardering?


Afwijken van de cao

De ontwikkelingen in de markt hebben als gevolg dat ondernemers in het fijngroen steeds meer afwijken van de norm. De gedachte erachter is logisch: personeel behouden, werven én jongeren enthousiasmeren voor het vak. Maar het is niet wenselijk om dan maar van de cao af te wijken of zomaar iets te doen. Dan krijgen we een soort 'cowboytaferelen', waarbij bedrijven elkaars personeel 'overkopen' en tegen elkaar opbieden. De rust die een goede cao biedt, is dan ver te zoeken.


LEES OOK
Column: Hebben we de hoveniers-cao nodig?
24-08-2023 | ARTIKEL
216 sec

Dan krijgen we cowboytaferelen waarbij bedrijven tegen elkaar opbieden. De rust die een goede cao biedt, is dan ver te zoeken

Groot verschil?

Nu hoor ik je denken: is er dan zo'n groot verschil tussen grootgroen en fijnhoveniers? Mijn antwoord is: ja. Voor mij is het overduidelijk dat er verschillen zijn wat betreft werk en aanpak. De werkzaamheden en de prijsontwikkeling in het grootgroen kennen zo hun eigen dynamiek en speelveld, heel anders dan in het fijngroen in de particuliere sector. Contracten worden meestal gegund door middel van openbare aanbestedingen. Vaak gaat het om meerjarige contracten, waarbij alleen geïndexeerd mag worden volgens het CPI of een andere voorgeschreven indexering die bepaald wordt door de opdrachtgever. Ontwikkelingen in en stijgingen van personeelskosten zijn in ieder geval vaak uitgesloten in contracten.
Onderstaande inschrijving voor werk in de gemeente Arnhem maakt pijnlijk duidelijk wat ik bedoel. Het gaat om een geanonimiseerde openbare aanbesteding.


Inschrijving werk gemeente Arnhem

Inschrijver Ingediende prijs
Hovenier € 1.542.719,20
Grootgroen 1 € 989.350,00
Grootgroen 2 € 798.372,93
Grootgroen 3 € 703.489,95
Grootgroen 4 € 628.167,60


Als je bovenstaande resultaten op je laat inwerken, wordt mijn pleidooi voor een afwijkende c.q. aangepaste cao wellicht duidelijk. De belangen van grootgroen en fijnhoveniers liggen sterk uiteen.

De belangen van grootgroen en fijnhoveniers liggen sterk uiteen

Gewijzigd voorstel voldoende?

Natuurlijk moet je verder kijken dan de salarissen alleen om het huidige cao-voorstel te kunnen beoordelen. Opleidingen, ontwikkelingsmogelijkheden, pensioen, reiskosten en meer spelen eveneens een belangrijke rol. Ook als het gaat om die zaken wilden wij een vergelijking maken met andere cao's waarmee we wellicht concurreren; denk aan de bouw, de techniek of gemeenten. Bij de voorbereiding van dit stuk hebben we een aantal cao's naast elkaar gelegd en geprobeerd om in het woud van regels, wegingsfactoren en schaalindelingen een lijn te ontdekken, meer dan alleen de salarissen. Mijn conclusie: zelfs met een universitaire studie eindig je met meer vragen dan antwoorden.


Wat moet er gebeuren?

Nu we geen algemeen verbindende cao meer hebben voor de gehele branche, komen de verschillende belangen steeds meer op de voorgrond. Het wordt meer ieder voor zich. Niet-VHG-leden hebben de ruimte om hun eigen arbeidsvoorwaarden vast te stellen (mits ze niet in bestaande arbeidscontracten naar de cao hebben verwezen). De cao is medio 1995 ontstaan uit twee voorgaande cao's van voorgangers van de huidige VHG. Dat is al een poosje geleden. Zouden de ontwikkelingen in de branche en op de arbeidsmarkt geen redenen zijn om het geheel eens tegen het licht te houden? Anders gezegd, met een citaat van de dichter Francis Picabia: ons hoofd is rond zodat ons denken van richting veranderen kan.


LEES OOK
CAO: Consider All Options
08-12-2023 | ARTIKEL
85 sec

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

Tip de redactie

AGENDA
Foire de Libramont
vrijdag 26 juli 2024
t/m maandag 29 juli 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Future Green City 2024 in Utrecht
maandag 23 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
woensdag 25 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024
Expertdag Duurzaam Gras 2024
dinsdag 1 oktober 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Groenversneller
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER