Whatsapp Facebook X LinkedIn Instagram RSS feed

De Stelling: Een compleet dieselverbod is voorlopig onuitvoerbaar

ARTIKEL
MARKT & ACTUEEL
REGELGEVING & JURIDISCH
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Willemijn van Iersel, dinsdag 13 februari 2024
197 sec


De Arbeidsinspectie publiceerde eind 2023 een nieuwe interne beleidslijn om blootstelling aan roetdeeltjes te voorkomen bij werknemers. In deze werkinstructie wordt aangegeven waarom inspecteurs kunnen handhaven dat werknemers niet meer in de buurt van dieselmachines mogen werken. Deze uitleg gaat zelfs zover dat het werken met dieselmachines verboden zou moeten worden, zo leest Cumela de nieuwe werkinstructie.

Daan Bruin
Daan Bruin

Cumela verzet zich sterk tegen het voorgestelde verbod op diesel-aangedreven machines door de Arbeidsinspectie. Cumela betoogt dat dit recentelijk aangekondigde handhavingsbeleid, dat werknemers verbiedt in de nabijheid van dieselmachines te werken, onmogelijk en onuitvoerbaar is. Directeur Hans Verkerk van Cumela uit scherpe kritiek op het nieuwe handhavingsbeleid van de Arbeidsinspectie. Hij betoogt dat de eis om alle machines aan de hoogste emissienormen te laten voldoen of zelfs achteraf uit te rusten met roetfilters, onpraktisch en verstikkend is voor bedrijven. Verkerk benadrukt dat de inspectie voorbijgaat aan bestaand beleid, zoals het convenant Schoon en Emissieloos bouwen, waarin geleidelijke vervanging van verbrandingsmotoren is afgesproken. Hij pleit voor meer transparantie over de redenen achter de nieuwe eisen voordat ze worden opgelegd, met name in relatie tot de huidige gezondheidsbelasting voor machinisten. Wat vindt de hovenierssector?

Daan Bruin van Daan Bruin Groenvoorziening

'Verduurzamen is positief, maar het moet wel in een economisch en technisch haalbaar tempo gaan'

Zware belasting

'Dit nieuwe beleid van de Arbeidsinspectie voor het gebruik van dieselmaterieel brengt aanzienlijke zorgen met zich mee voor het mkb. Uitfasering van dergelijk materieel is normaal gesproken een proces van 10 tot 15 jaar. Nu lijkt er sprake te zijn van een overhaaste implementatie, wat een aanzienlijke last legt op ons als groene ondernemers.'


Verduurzaming

'Verduurzaming van het wagenpark is al een uitdaging op zich, en zo'n plotseling verbod op dieselmaterieel maakt de situatie des te complexer. Voor ondernemers betekent dit niet alleen een enorme investering, maar ook de dreiging van economische onhaalbaarheid. Het vooruitzicht om binnen korte termijn het volledige wagenpark te moeten aanpassen zonder de nodige uitfasering, is voor ons financieel onrealistisch. Voor mij is het misschien zelfs wel een reden om uit het vak te stappen, want voor ons bedrijf zou het betekenen dat wij op korte termijn misschien wel 60 procent van het materieel moeten vervangen. Dat gaat mij een vermogen kosten. Als ik dat allemaal wil doorberekenen, zullen onze diensten minimaal 30 procent duurder worden. Begrijp mij niet verkeerd, wij zijn actief bezig met verduurzamen en zetten hierbij ook mooie stappen. Maar dit moet wel in een tempo gaan dat economisch en technisch verantwoord is.'


Jeroen van de Ven
Jeroen van de Ven, eigenaar Intrak, leverancier van machines

'Het is cruciaal dat de Arbeidsinspectie meer duidelijkheid en consistentie biedt, zodat bedrijven met vertrouwen kunnen investeren in duurzame oplossingen'

Technische en functionele uitdagingen

'Als een duveltje uit een doosje kwam het bericht van de Arbeidsinspectie bij ons binnen. Dat was even slikken, net nadat we 15 nieuwe dieselminigravers, Stage V, zonder roetfilter binnen hadden kregen. Die zijn nu in theorie onverkoopbaar. Hoewel we dankzij onze connecties enigszins een oplossing hebben gevonden, wordt de uitvoering ervan bemoeilijkt door de technische complexiteit. Want een dieselmotor van minder dan 19 kW heeft niet voor niets een ruimere grenswaarde gekregen in Verordening 2016/1628 van het Europees Parlement. Bij dergelijke motoren worden de uitlaatgassen domweg niet warm genoeg om roetdeeltjes in het filter te verbranden. Dat heeft tot gevolg dat het filter frequent actief geregenereerd moet worden. En die motoren kunnen dat zelf niet wegens het ontbreken van een geavanceerd motormanagementsysteem. Regelmatig handmatig reinigen van het filter zal erbij gaan horen. Naast deze technische hindernissen zijn er ook functionele. Want waar plaats je het filter bij een minigraver? Compacte machines missen vaak ruimte binnen het chassis, dus komt het erbuiten. Hierdoor worden de afmetingen van de machine weer groter en het brengt kwetsbaarheid met zich mee, mét een hoger risico op schade.'


Wispelturig

'Het gebrek aan consistentie en betrouwbaarheid in de richtlijnen van de Arbeidsinspectie maakt het moeilijk om te anticiperen op toekomstige eisen. Als gevolg daarvan blijven we gevangen in een staat van onzekerheid, waarbij elke investering in naleving een potentieel verlies kan worden als de regels plotseling veranderen. Hoewel we bereid zijn om te voldoen aan de voorschriften, is het cruciaal dat de Arbeidsinspectie meer duidelijkheid en consistentie biedt, zodat bedrijven zoals het onze met vertrouwen kunnen investeren in duurzame oplossingen. De weg naar naleving moet gepaard gaan met een betrouwbare gids, niet met een wispelturige en onvoorspelbare koerswijziging die onze inspanningen ondermijnt en onze industrie destabiliseert.'


Wim van Strien
Wim van Strien van Van Strien Hoveniers

'In één keer afstappen van diesel is niet zomaar geregeld'

Onverwacht en snel

'Ik ben het eens met deze stelling. Het volledig stoppen met diesel is geen eenvoudige zaak. Hoewel de overheid het nu graag wil, voelt het alsof dit beleid uit het niets komt. Deze snelle overgang naar zero-emissie verrast mij en ik denk met mij vele ondernemende hoveniers. Maar ik zeg niet dat het onmogelijk is. Als dit de nieuwe realiteit wordt en je zelfs in tuinen geen dieselmachines meer mag gebruiken, heb je twee opties: je hoofd in het zand steken of meegaan met de verandering.'


Elektrificatie

'Ik zie om me heen verschillende benaderingen van ondernemers. Sommigen zijn pioniers en stappen volledig over op elektrificatie, terwijl anderen wat terughoudender zijn. Ik denk dat ik zelf ook tot die laatste categorie behoor. Ik kijk liever even de kat uit de boom en overweeg mijn opties. Het ontbreken van een specifieke subsidiepot voor hoveniersbedrijven die willen verduurzamen vind ik ook jammer. In de bouwsector is er bijvoorbeeld de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB), waarmee de transitie actief gestimuleerd wordt. Verder is het een goede zaak dat er aandacht is voor de gezondheid van medewerkers. Een hele dag in de dieseldampen lijkt me niet gezond en elektrisch werken biedt vele voordelen. Maar wij hebben vorig jaar een nieuw dieselkraantje gekocht, dat al veel schoner is dan een van tien jaar oud. Zeker als je Stage-V motoren hebt of Euro-6. In hoeverre is het dan nog schadelijk?'


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Groenversneller
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER