Whatsapp Facebook X LinkedIn Instagram RSS feed

Resilient Blue biedt jaarrond een sterke, groene grasmat

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Karlijn Raats, dinsdag 5 juli 2022
308 sec


Weinig onderhoud nodig voor gras met hoge hitte- en droogtestresstolerantie in particuliere tuin

De weersomstandigheden in Nederland zijn anders dan enkele decennia geleden; dat is duidelijk. Barenbrug heeft met Resilient Blue een grastechnologie ontwikkeld die beter is aangepast aan deze nieuwe weersomstandigheden. Olaf Bos van Barenbrug legt uit hoe deze technologie voordelen oplevert voor de kwaliteit en de portemonnee, voor particulieren en dus ook voor hoveniers.

Olaf Bos: 'Met Resilient Blue hebben mensen een zorgeloos gazon.'
Olaf Bos: 'Met Resilient Blue hebben mensen een zorgeloos gazon.'

Onlangs hield Barenbrug een open discussie met hoveniers over de toepassing van gras in hun projecten. Olaf Bos, technisch specialist recreatiegras, vertelt daarover: 'We kregen de feedback dat gras vaak een van de laagste kostenposten is in een tuinproject. Als je kijkt naar de prijzen van plantmateriaal, verharding, houtwerk, hekwerken, vijvers et cetera, is de prijs van gras peanuts. Hoveniers moeten vaak een project opleveren dat 'groen' moet zijn. Als het maar groen is, het maakt niet uit met welke oplossing. Ze sturen de eindfactuur wel naar de klant. Een snelle oplossing is het gemakkelijkst, maar vaak niet de meest gewenste voor de klant op langere termijn.'

Weinig water, voeding en maaien nodig

Met Resilient Blue - letterlijk vertaald veerkrachtig veldbeemd - heeft Barenbrug een technologie ontwikkeld die zich goed houdt in extreme weerssituaties. Het grasmengsel met deze technologie voor hoveniers heet Resilient Blue Lawn, speciaal geschikt voor gazons. Naast de veerkracht van de gebruikte grasrassen onder extreme omstandigheden valt ook de 'efficiëntie' op. Nadat de mat is dichtgegroeid, hebben deze rassen van alle grassen het minste nodig op het gebied van voeding en water. Bos: 'Het gerenommeerde onderzoeksinstituut STRI in Engeland heeft voor de grasrassen in het mengsel aangetoond dat met 75 kilo stikstof per hectare per jaar dezelfde kwaliteit wordt behaald als bij alle andere rassen binnen die soort met 150 kilo stikstof per hectare per jaar.'
Bovendien produceren de speciaal geselecteerde grasrassen de minste biomassa. Hierdoor hoeft er minder vaak te worden gemaaid. Resilient Blue Lawn groeit dus trager dan gemiddeld, maar vangt tegelijkertijd als beste de klappen van extremere weersomstandigheden op. Bos: 'Deze kenmerken leiden ertoe dat de grasmat sterk is en langer groen blijft, maar vooral dat eindklanten minimaal onderhoud aan hun grasmat hebben! Het is dus belangrijk een mengsel niet alleen op soortniveau te beoordelen, maar juist op raseigenschappen. Er zijn grote verschillen waar te nemen in het gedrag van de planten, wat winst kan opleveren voor de gebruiker.'


'Het laatste wat mensen willen, is ook nog aan het werk moeten in hun tuin'

De grootste ergernis van particuliere tuineigenaars: geel gras in het late voorjaar en de zomer, of een half kale mat in de winter. Maar particulieren hebben steeds minder tijd voor de tuin door hun overvolle agenda. Ze zien de tuin als het verlengde van de woonkamer, om te ontspannen en bij te komen van het harde werk. Het laatste wat ze willen, is ook nog aan het werk moeten in de tuin. Bos: 'De Resilient Blue-technologie doorstaat alle extreme weeromstandigheden, het hele jaar! De mat blijft goed dicht en mooi groen. Hoveniers kunnen hiermee een gazon aanleggen dat er wellicht iets langer over doet om op te komen vanwege het aandeel veerkrachtige veldbeemden, maar daarna jarenlang ijzersterk en groen blijft. En dat is precies wat de klant wil: een zorgeloze oplossing, weinig betredingsschade door spelende kinderen of een rondrennende hond, weinig onderhoud. Met Resilient Blue Lawn hoeven ze in het groeiseizoen niet zo snel te denken aan bemesten, beregenen en maaien.'

'Het is belangrijk om een mengsel niet alleen op soortniveau te beoordelen, maar ook op raseigenschappen'

Gazon op maat

De toepassing van dit mengsel vraagt een bepaald kennisniveau van hoveniers. 'Barenbrug streeft ernaar dat hoveniers ambassadeurs zijn van goede kwaliteit en duurzaamheid en deze boodschap kunnen overbrengen op hun klanten. Dat vraagt niet alleen om een bepaald kennisniveau, maar ook om specifieke vaardigheden. Dat hoveniers met Resilient Blue een gazon op maat aan hun klanten kunnen leveren, maakt het vak interessanter en geeft onderscheidend vermogen. Zeker nu de tuin voor de consument steeds belangrijker is na de lockdowns in de coronaperiode.'


Geen gewone grassen

Hoe kan het dat grassen met Resilient Blue-technologie overleven in extreme omstandigheden? Barenburg voert voortdurend proeven uit op het Landlab Instituut in Italië. Normaal gesproken worden grassoorten getest in zogeheten rainout shelters. Dat zijn tenten die over een proefveld in de volle grond gezet kunnen worden. Vocht kan dan op gecontroleerde wijze buiten gehouden worden en er kan naar believen beregend worden. Zo kun je bepalen bij welk stressniveau planten nog kunnen overleven. De grasplanten in de rainout shelters kunnen volop wortels maken en vocht uit diepere lagen halen; zo zorgen ze voor verkoeling. 'Grasplanten die deze omstandigheden overleven, hebben vaak lange wortels', tekent Bos aan. 'Maar dat zijn genetisch niet per se de sterkste soorten. Stel dat de plant in een verdichte of rotsachtige bodem staat; dan kan hij geen diepe wortels vormen. De Resilient Blue-technologie is gebaseerd op veerkrachtige veldbeemdsoorten die voor een hoge stresstolerantie niet afhankelijk zijn van diepe wortels.'


Genetische tolerantie hitte- en droogtestress

Om uitlopers te krijgen, die een wapeningsfunctie hebben, worden vaak veldbeemdrassen toegepast indien er geen uitlopervormend Engels raaigras (RPR) is gebruikt. 'Gewone, dus veel toegepaste veldbeemden en de speciale veerkrachtige veldbeemden verschillen sterk in de manier waarop ze omgaan met zomer- en winterstress', vertelt Bos. 'In Nederland kijken we bij veldbeemden van oudsher naar de winterperformance. Bij proeven voor de Nederlandse Grasgids vragen we ons af of ze betredingstolerant zijn, herstellen na betreding en standvastig zijn in de winter. Dit betekent echter niet dat veldbeemden die hoog op de Grasgidslijst staan zich in de zomer ook goed houden. Sterker nog, in de top van deze lijst staan veldbeemdrassen die de zomers in Italië niet goed overleven. Dat betekent dat je in de winter niets meer aan deze planten hebt.'
In de zoektocht naar de sterkste grassen die zowel hete zomers als koude winters kunnen overleven, laat Barenburg bij het Landlab Instituut in Italië specifieke proeven uitvoeren. In deze proeven kunnen planten niet ongelimiteerd wortels vormen (slechts 15 cm); planten die deze omstandigheden kunnen overleven, moeten genetisch dus ijzersterk zijn. De voor Resilient Blue geselecteerde planten zijn genetisch het beste aangepast aan hitte- en droogtestress.'


Zak met Resilient Blue

Veerkrachtig na stress

De speciale veldbeemden gaan in stressperioden in de slaapstand. Daardoor sparen ze energie uit en komen ze na een stressperiode snel weer terug. Dit is wat Barenbrug bedoelt met zijn slogan 'Resilient Blue vangt de klappen op en vecht terug': tolerantie tijdens stress, veerkracht daarna.
'De som van tolerantie en herstel, veerkracht dus, dat is de sleutel', stelt Bos. 'Rietzwenken kunnen diep wortelen; er wordt gesteld dat sommige tetraploïde raaigrassen dat goed kunnen. Maar als grasplanten geen diepe wortels kunnen maken, zijn ze niet meer goed bestand tegen hitte en droogte. Dat zien we duidelijk bij de rietzwenk in de pottenproeven in Italië: als er maar enige vorm van stress is, vallen ze weg, terwijl Resilient Blue-grasmengsels dan juist overeind blijven staan!'


Wetting agent

Al het veldbeemd met Resilient Blue-technologie is behandeld met de wetting agent Yellow Jacket Water Manager, om te zorgen voor optimale kiem- en vestigingsomstandigheden. Yellow Jacket Water Manager reguleert de vochthuishouding rond deze traag opkomende grassoort, waardoor de planten een zo goed mogelijke start krijgen. Hierdoor kan het veldbeemd beter concurreren met de andere grassoorten in de Resilient Blue-mengsels.


Vier soorten

Er bestaan verschillende Resilient Blue-mengsels voor gazon, sport, golf en zoden. 'Afhankelijk van de toepassing varieert het aandeel veerkrachtig veldbeemd ten opzichte van de andere gebruikte grassoorten. Voor golfbanen bedraagt het aandeel veldbeemd 50 procent. Dit zien wij meer als een doorzaaimix voor bestaande fairways; je gaat uit van een bestaande situatie die je wilt verbeteren. Bij gazons en sportvelden heb je vaker de kans om opnieuw te starten. Hiervoor is relatief minder Resilient Blue nodig in het mengsel. Graszoden zijn vaak heel klantspecifiek. Voor zodenkwekers in het oosten van Europa zal het aandeel veldbeemd hoger zijn, tot wel 100 procent, vanwege de koude winters en hete zomers. In dergelijke omstandigheden kunnen vrijwel alleen veldbeemden overleven. Deze zodenkwekers hebben bovendien land genoeg en dus ook tijd genoeg om zoden te kweken met het traag groeiende veldbeemd. In Nederland is het aandeel veldbeemd lager, afhankelijk van hoe snel de zoden gekweekt moeten worden. Maar je kunt bij je zodenleverancier altijd vragen naar matten met Resilient Blue-technologie; bij goede zodenkwekers zijn die volop verkrijgbaar.'


RPR

Bos noemt RPR-grastechnologie als een andere oplossing. Hierbij zorgen speciale Engels-raaigrassen met uitlopers voor de gewenste wapening van de grasmat. 'Al die grastechnologieën, dat kan verwarrend overkomen, maar het is heel eenvoudig. RPR-grastechnologie biedt de sterkste oplossing voor betreding. Resilient Blue-grastechnologie is weer sterkste oplossing voor extreme weersomstandigheden, omdat de speciale veldbeemden goed tegen hitte- en droogtestress kunnen.' Het grasmengsel Resilient Blue Lawn voor hoveniers en openbaar groen bevat zelfs een deel RPR- technologie, om het mengsel nog betredingstoleranter te maken. Resilient Blue Lawn is dus de beste oplossing als er niet kan worden beregend. Kan dat wel en is er veel betreding in het gras, dan biedt het grasmengsel Bar Power RPR de mooiste oplossing, vanwege de snel herstellende RPR-technologie.'
Bos verduidelijkt: 'RPR is en blijft een onderdeel van de hoge standaard die Barenbrug zich telkens weer stelt. Het is dus logisch dat we die technologie ook gebruiken in mengsels die voor een ander doel zijn ontwikkeld, maar het is toch vooral de sterkste oplossing voor veel betreding. Met Resilient Blue hebben we nu echt een toekomstbestendige oplossing gevonden voor mensen die een zorgeloos gazon willen!'


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Foire de Libramont
zondag 28 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
Demo Forest 2024
dinsdag 30 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
PlantariumGroen-Direkt Najaarseditie 2024
woensdag 21 augustus 2024
t/m donderdag 22 augustus 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Future Green City 2024 in Utrecht
maandag 23 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Groenversneller
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER