Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
Sportsturf
Stad + Groen

VHG presenteert vernieuwde handleiding De Levende Tuin

woensdag 10 januari 2018

Auteur Kim van der Leest en VHG-directeur Egbert Roozen met de vernieuwde handleiding
De VHG-handleiding De Levende Tuin is compleet vernieuwd en uitgebreid. De branchevereniging presenteerde de nieuwe editie op 9 januari, tijdens haar nieuwjaarsbijeenkomst op De Groene Sector Vakbeurs.

De handleiding is een vervolg op de versie die in 2010 verscheen. In het boekwerk is onder meer de informatie verwerkt die sindsdien uit onderzoek naar voren is gekomen, samen met tal van inspirerende voorbeelden van groene toepassingen en duurzame materialen. Daarmee kan de hovenier zijn klant informeren en enthousiasmeren.

In de eerste versie van de handleiding was het uitgangspunt dat een tuin levend is als aan vijf aspecten aandacht was besteed: bodem, water, dieren, voedsel en energie. Deze elementen vormden de bladen van een bloemlabel (zie afbeelding hieronder). In de vernieuwde versie van het handboek is dit label uitgebreid en aangepast op basis van nieuwe inzichten en informatie uit tal van best practices. Zo is er binnen het nieuwe bloemlabel veel aandacht voor effecten van groen voor de mens, maar ook voor impact op de economie en het klimaat. Deze effecten komen terug in 18 thema's, waaronder water, biodiversiteit, luchtkwaliteit en baten.

Met het concept wil de branchevereniging laten zien dat naast het genieten van een tuin ook andere maatschappelijke en economische waarden met groen vervuld kunnen worden.

Het 'bloemlabel' van de oude, versus de nieuwe handleiding
Klantgerichte opzet
Waar de oude handleiding vooral gericht was op elementen voor het inrichten van particuliere tuinen, besteedt de vernieuwde handleiding aandacht aan verschillende klantgroepen en hun wensen. Voor iedere klantgroep is een mindmap gemaakt die de hovenier kan gebruiken in het gesprek met die klant. Deze mindmaps per opdrachtgever zijn een handig hulpmiddel om in een gesprek de meerwaarden van De Levende Tuin en de mogelijkheden toe te lichten.

Inspiratie en tips per thema
In de 18 thema's zijn antwoorden te vinden op praktische vragen. Zo bevat het thema Water informatie over groene oplossingen om wateroverlast tegen te gaan. Bij menige oplossing snijdt het mes aan meerdere kanten: een zwemvijver vervult een functie als het gaat om bewegen en spelen, maar kan ook gekoppeld worden aan waterberging. Wetenschappelijke informatie is vertaald naar praktische handreikingen. Ook bevat het boek handige lijsten met functionele beplanting, denk aan planten die goed tegen natte of juist droge omstandigheden kunnen, een top-10-lijst van planten die interessant zijn voor bijen, enzovoorts.

De handleiding is samengesteld door Kim van der Leest en is mede tot stand gekomen dankzij beelden die VHG-leden beschikbaar hebben gesteld. Het boek is binnenkort via de VHG-website te bestellen.

door Kelly Kuenen


REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM